« شنبه, 27 مرداد 1397 »
 
آمار سایت
 » شروع سایت: فروردین 1385
 » خبر ثبت شده: 121 مورد
 » مقاله ثبت شده: 68 مورد
 » در حال بازدید: 3 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 38 نفر
 » بازدید امروز: 61 نفر
 » بازدید دیروز: 217 نفر
 » کل بازدید: 1,132,853 نفر
 » میانگین: 295 نفر

 

 

عدالت اجتماعی

امام علی(ع): ألمهدیّ سَمِحٌ بِالمال، شدیدٌ علَی العمّال، رحیمٌ بِالمَساکین؛ مهدی، (علیه السلام،) بخشنده است، او درباره عمال و کارگزاران و ماموران دولت خویش بسیار سختگیر است، و با ناتوانان و مستمندان بسیار دلرحم و مهربان. عصر زندگی، ص51.  

هفته دوم اردیبهشت 97

منبع خبر:

دیدگاه کاربران
جستجو   


 
انسان از اعمال ، عادل شمرده می شود نه از ایمان تنها .
«حضرت عیسی (ع)» 
 


Design: DibaGroup
Powered by DCMS 3.2