« سه‌شنبه, 29 خرداد 1397 »
 
آمار سایت
 » شروع سایت: فروردین 1385
 » خبر ثبت شده: 115 مورد
 » مقاله ثبت شده: 68 مورد
 » در حال بازدید: 3 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 38 نفر
 » بازدید امروز: 26 نفر
 » بازدید دیروز: 138 نفر
 » کل بازدید: 1,110,873 نفر
 » میانگین: 294 نفر

 

 

عدالت اجتماعی

امام علی(ع): ألمهدیّ سَمِحٌ بِالمال، شدیدٌ علَی العمّال، رحیمٌ بِالمَساکین؛ مهدی، (علیه السلام،) بخشنده است، او درباره عمال و کارگزاران و ماموران دولت خویش بسیار سختگیر است، و با ناتوانان و مستمندان بسیار دلرحم و مهربان. عصر زندگی، ص51.  

هفته دوم اردیبهشت 97

منبع خبر:

دیدگاه کاربران
جستجو   


 
کتاب نوشته هایتان را نگهداری کنید که در آینده ی نزدیک به آن نیازمند حواهید شد.
«امام صادق(ع)» 
 


Design: DibaGroup
Powered by DCMS 3.2