« چهارشنبه, 29 اسفند 1397 »
 
آمار سایت
 » شروع سایت: فروردین 1385
 » خبر ثبت شده: 99 مورد
 » مقاله ثبت شده: 70 مورد
 » در حال بازدید: 4 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 58 نفر
 » بازدید امروز: 447 نفر
 » بازدید دیروز: 369 نفر
 » کل بازدید: 1,231,394 نفر
 » میانگین: 305 نفر

امام صادق (ع): «... به خدا سوگند رهبر آینده، عدالت را به درون خانه‌های آنها خواهد برد، چنان که سرما و گرما به درون خانه‌ها نفوذ می‌کند»

نظام‌های قضایی، اصلاحی بنیادین می‌شود، و قاضیانی عدل محور بر سرکار خواهند آمد، و در برابر هر بیدادی و تجاوزی، با دقیق‌ترین شیوه‌های دادرسی، حق را به حق‌دار می‌رسانند، و مجرمان را بویژه مجرمان اقتصادی را با هر مدرک و شاهد ساختگی و پول و پارتی محکوم خواهند کرد، و امنیت، فراگیر خواهد شد، و ضعیفان از توانمندان هراسی نخواهند داشت.

نقشۀ جهانی که انسان برای آینده ترسیم می‌کند، و انتظار آن را دارد، باید از اموری که همواره بشریت را آزار داده‌است بدور باشد، و زمینه‌ها و علل و عوامل آنها از بن برآمده باشد. مسائلی از این دست:

1. بی عدالتی و بیدادگری

2. نابرابری و تبعیض و زندگی طبقاتی

3. حکومت‌های خودمحور و خودکامه و غیرمردمی

4. افکار و اندیشه‌های خرافی و نادرست و انحطاطی

5. خانواده‌های متلاشی و از هم گسیخته

6. جهل و نادانی بویژه در مسائل ماورای طبیعی

7. ویژه‌سازی منابع ثروت و کوتاه کردن دست توده‌های نیازمند، و ...

در آن دوران آرمانی چنین معیارهای ضدانسانی نباید وجود داشته باشد، و انسان‌ها باید به رفاه همگانی برسند، و بیدادگری‌های خرد و کلان ریشه کن گردد، و نابرابری‌ها و طبقه پروری‌ها و سرمایه سالاری‌ها ریشه سوزی شود، حکومت‌های مردمی و خدمتگزار بر سرکار آیند، و خانواده‌ها استواری و اصالت خویش را بازیابند، و جهل و نادانی و خرافه‌گرایی رخت بربندد، و عقاید و باورهای ناب و سره جایگزین آنها شود، و سرانجام زمستان سرد زندگی سپری گردد، و بهاران شاداب زندگی رخ نماید، و عدالت راستین بویژه عدالت اقتصادی به ژرفای خانه‌ها نفوذ کند، و همه چیز در چارچوب عدل و حق قرار گیرد، و همگان به زیستی در خور انسان دست یابند.

امام صادق (ع): «... به خدا سوگند رهبر آینده، عدالت را به درون خانه‌های آنها خواهد برد، چنان که سرما و گرما به درون خانه‌ها نفوذ می‌کند»

نظام‌های قضایی، اصلاحی بنیادین می‌شود، و قاضیانی عدل محور بر سرکار خواهند آمد، و در برابر هر بیدادی و تجاوزی، با دقیق‌ترین شیوه‌های دادرسی، حق را به حق‌دار می‌رسانند، و مجرمان را بویژه مجرمان اقتصادی را با هر مدرک و شاهد ساختگی و پول و پارتی محکوم خواهند کرد، و امنیت، فراگیر خواهد شد، و ضعیفان از توانمندان هراسی نخواهند داشت.

   تاریخ ثبت: 1396/02/20     |     تعداد بازدید: 552 |
جستجو   


 
عاشورا حضور شگرف انسانیت است در هرجا و هر روز
 


Design: DibaGroup
Powered by DCMS 3.2