« چهارشنبه, 25 مهر 1397 »
 
آمار سایت
 » شروع سایت: فروردین 1385
 » خبر ثبت شده: 95 مورد
 » مقاله ثبت شده: 70 مورد
 » در حال بازدید: 3 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 38 نفر
 » بازدید امروز: 411 نفر
 » بازدید دیروز: 293 نفر
 » کل بازدید: 1,151,622 نفر
 » میانگین: 296 نفر

خواندن یک هنر است و هنر خواندن را اینچنین می توان تعریف کرد: جریانی است که فکر بدون کمک از منبع خارجی و با تمرکز روی مطالب نوشته شد با استفاده از نیروی خویش سبب ارتقای خود شود. فکر از درک کمتر به ادراک بیشتر می رسد. اعمال مختلف و ماهرانه ای که باعث این ارتقا می شوند هنر خواندن را تشکیل می دهند. خواننده کتاب اگر در خواندن کمر همت بندد و با فعالیت های دهنی خویش به درک بیشتری نایل شود کار بزرگی انجام داده است.

بسمه تعالی

 

2. چگونه کتاب بخوانیم؟

خواندن یک هنر است و هنر خواندن را اینچنین می توان تعریف کرد: جریانی است که فکر بدون کمک از منبع خارجی و با تمرکز روی مطالب نوشته شد با استفاده از نیروی خویش سبب ارتقای خود شود. فکر از درک کمتر به ادراک بیشتر می رسد. اعمال مختلف و ماهرانه ای که باعث این ارتقا می شوند هنر خواندن را تشکیل می دهند.

خواننده کتاب اگر در خواندن کمر همت بندد و با فعالیت های دهنی خویش به درک بیشتری نایل شود کار بزرگی انجام داده است.

خواندن چهار سطح دارد؛ چرا گفته می شود چهار سطح نه چهار نوع؟

واژه انواع از چیزهای استنباط می شود که با یکدیگر تفاوت دارند؛ در سطح هر یک از سطوح بالاتر در برگیرنده صفات سطوح پایین نیز هست بنابراین سطوح خواندن به ترتیب مکمل یکدیگرند یعنی خصوصیات اولین سطح در دومی پابرجاست و دومی در سومین و الی آخر.

اولین سطح خواندن را خواندن ابتدایی گویند؛ خواندن مقدماتی یا اولیه. شخصی که به این سطح تسلط پیدا می کند خود را از بی سوادی رهانیده و حداقل در آغاز سطح با سوادی قرار گرفته است. هنگام تسلط به این سطح، شخص مقدمات هنر خواندن را فرا می گیرد، آموزش پایه ای خواندن را کسب می کند و مهارتهای اولیه خواندن را یاد می گیرد.

در این سطح از خواندن ممکن است بسیاری از خوانندگان با مشکلات فراوانی مواجه شوند. بیشترین مشکلات مربوط به فن خواندن است. بیشتر دوره های تندخوانی کار خود را در این سطح متمرکز کرده اند.

دومین سطح خواندن را خواندن اجمالی می گویند. هدف این سطح فهمیدن هر چه بیشتر مطالب کتابی در در زمانی محدود. نام دیگر این سطح تند خوانی یا پیش خوانی می توان گذاشت. خواندن اجمالی، هنر تندخوانی بر اساس قواعدی معین است. هدف از خواندن در این سطح، کسب اطلاعاتی کلی راجع به کتاب است.

سوالی که در سطح اول (خواندن ابتدایی) مطرح می شود عبارتست از : «جمله چه می گوید؟» اما در این سطح با این سوال که «کتاب راجع به چه موضوعی است؟» مواجه می شویم. این سوال، سوالی ظاهری و روساختی است. سوالات دیگری از این قبیل عبارتند از: «ساختار کتاب چیست؟» یا « کتاب شامل چه قسمتهایی می شود؟»

بنابراین در این سطح از خواندن، باید خواننده قادر باشد به سوال «چه نوع کتابی است؟» پاسخ دهد. و برداشت سطحی و اجمالی از کتاب داشته باشد. نباید خواننده در این مرحله اجمالی بکوشد کتاب را در همین مرحله بفهمد چون این کار، مشکل را بیشتر می کند.

سومین سطح خواندن را خواندن تحلیلی می نامند. خواندن تحلیلی، خواندن عمیق و کامل و خواندنی به بهترین وجه ممکن است. خواندن تحلیلی باید سوالات زیاد و سازمان یافته ای را در ذهن شخص مطرح کند. در این سطح خواننده باید به عمق کتاب نفوذ کند و آنقدر روی کتاب کار کند که مطالبش جزء وجودش شود. فرانسیس بیکن گفته است:«بعضی کتابها باید مرور و برخی باید سریع خوانده شوند و تعدادی نیز باید عمیق و با تعمق خوانده شوند.» خواندن تحلیلی، باید دقیق و عمیق باشد. از خواندن تحلیلی، بطور عمده برای درک و فهم مطلب استفاده می شود.

چهارمین سطح خواندن را خواندن تطبیقی یا تلفیقی می نامند. در این سطح خواننده، نه تنها یک کتاب بلکه کتاب های زیادی می خواند و آنها را کنار هم گذاشته، روابط آنها با یکدیگر و با توجه به موضوعی که در آن زمینه نوشته شده اند معین می کند. خواندن تطبیقی فعالانه ترین و پرکارترین خواندن است.

   تاریخ ثبت: 1396/09/02     |     تعداد بازدید: 156 |
جستجو   


 
آن‌که انتقام می‌کشد یک روز خوشحال است و آن‌که می‌بخشد یک عمر.
«امام علی(ع)» 
 


Design: DibaGroup
Powered by DCMS 3.2