« پنجشنبه, 10 خرداد 1403 »
 
آمار سایت
 » شروع سایت: فروردین 1385
 » خبر ثبت شده: 112 مورد
 » مقاله ثبت شده: 71 مورد
 » در حال بازدید: 6 نفر
 » بیشترین بازدید همزمان: 208 نفر
 » بازدید امروز: 69 نفر
 » بازدید دیروز: 221 نفر
 » کل بازدید: 1,992,028 نفر
 » میانگین: 338 نفر

امنیت اجتماعی، امنیت در بخش‌های گوناگون زندگی اجتماعی را شامل می‌شود، یعنی در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و ... امنیت اجتماعی زمینه همۀ فعالیت‌های درست و مفید اجتماعی است و شرط لازم رشد و تکامل فرد و جامعه.

در جامعۀ امن، سرمایه‌داران و منتفذان بر جامعه تسلط ندارند، و اقویا ناتوانان را نمی‌بلعند و سرنوشت فرودستان در دست فرادستان و مستکبران و سرمایه‌داران نیست.

امام مهدی (ع) پدید آورندۀ امنیت اجتماعی است، امنیتی که بشریت در تمام دوران تاریخ خود مانند آن را ندیده‌است.در این جامعه، انسان به انسان نزدیک می‌شود، دوستی و مهرورزی جای کینه‌توزی و دشمنی را می‌گیرد. تضاد، درگیری و تزاحم جایش را به رقابت سالم و آزاد و انسانی می‌دهد و دارالسلام و جامعه امن و زندگی آرام و آسوده‌ای که نمونۀ زندگی دربهشت جاوید است، نصیب انسان می‌گردد.

امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی، امنیت در بخش‌های گوناگون زندگی اجتماعی را شامل می‌شود، یعنی در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و ... امنیت

اجتماعی زمینه همۀ فعالیت‌های درست و مفید اجتماعی است و شرط لازم رشد و تکامل فرد و جامعه.

در محیط امن و آرام، روابط اجتماعی بر اصل ضوابط استوار است، و حق و تکلیف معیار رابطه‌هاست. با امنیت اجتماعی، منافع همه تأمین می‌شود و حق هر

حق‌داری تأمین می‌گردد، تضاد و درگیری به حداقل می‌رسد، و در صورت بروز تضاد و درگیری، هر کس در محدودۀ حقوق خویش محدود می‌گردد، و قانون مانع

تجاوز و دست درازی اوست. در جامعه امن، قانون حاکم است و مورد ستایش و پذیرش عمومی، حتی مجری قانون از قانون بیم دارد. در جامعه امن، بیم،

هراس، دلهره و نگرانی در مردمان نیست.کسی از کسی بی جهت نمی‌هراسد، و هرکس در هر مقام بالای اجتماعی نمی‌تواند به شخصی دیگر در هر پست

و منزلت پایین اجتماعی زور بگوید و مانع راه و کار او گردد. در جامعۀ امن، سرمایه‌داران و منتفذان بر جامعه تسلط ندارند، و اقویا ناتوانان را نمی‌بلعند و

سرنوشت فرودستان در دست فرادستان و مستکبران و سرمایه‌داران نیست.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:

حاکم اسلامی در خانه خود را به روی مردم نبندد، تا توانای ایشان ناتوان را بخورد... .

در این تعلیم نبوی، چنان که جامعه صالح و امن ترسیم گردیده، راه رسیدن به آن نیز ارائه شده است. در جامعۀ امن طبقۀ حاکم از مردم فاصله ندارند، و

توده‌های مردم هرگاه لازم باشد به دولت‌مردان دسترسی دارند، و دربانان و نگهبانان مانع آن‌ها نیستند، هم‌چنین اقویا و توانمندان نمی‌توانند ناتوان وضعیفان را

ببلعند در پنجه خود گلویشان را بفشارند. این دو موضوع با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارد. اگر حکومت‌ها درهای دارالحکومه‌ها را به روی مردم بستند و دربان و

حاجب گماردندو هر کس نتوانست به دادرسی نزد آنان رود و عرض حال کند، طبیعی است که توانمندان بر توده‌های مردم تسلط می‌یابند و ناتوانان را می‌خورند.

در جامعه امن، مردم در زندگی، از همه جهات، تأمین دارند، حوادث، پیش‌آمدها، ضررها، زیان‌ها، کمبودهای طبیعی و انسانی و .. موجب نگرانی افراد نیست،

زیرا که مردم تأمین کافی دارند، و دولت‌ها مردم را تأمین می‌کنند، و ضرر و زیان‌ها و خسارت‌ها جبران می‌گردد:

امام صادق (ع) فرمودند:

هر کس بمیرد و دینی داشته باشد، ادای دین او و نگاهداری ازعیال او برعهده ما (حاکم اسلامی) است... .


امام مهدی (ع) پدید آورندۀ امنیت اجتماعی است، امنیتی که بشریت در تمام دوران تاریخ خود مانند آن را ندیده‌است. او در جامعۀ عدالت بنیاد خود، همه

معیارها و ضوابط غیرانسانی و نادرست را کنار می‌زند، وعلل و عوامل دلهره، نگرانی، ترس را نابود می‌کند، و بیم‌آفرینان و هراس‌انگیزان را از سر راه جامعه

برمی‌دارد، و اعمال نفوذها و قانون‌شکنی‌ها را نفی می‌کند، و حرکت جامعه و روابط اجتماعی را برپایه‌های قانون و عدل و احترام به حقوق و ارزش انسان

استوار می‌سازد. در آن دوران سعادت بار، هیچ حقی تضییع نمی‌گردد و هر کس در هر مقام به بیش از آنچه حق دارد دست نمی‌یابد. همه چیز به اندازه و

حساب و حق است. به معنای واقعی کلمه، اراده آزاد انسانی در قلمرو درست و قانونی خود حرکت می‌کند، و انسان‌ها بی مانع، امکان شدن و رشد را می‌یابند.

در این جامعه، انسان به انسان نزدیک می‌شود، دوستی و مهرورزی جای کینه‌توزی و دشمنی را می‌گیرد. تضاد، درگیری و تزاحم جایش را به رقابت سالم و آزاد

و انسانی می‌دهد و دارالسلام و جامعه امن و زندگی آرام و آسوده‌ای که نمونۀ زندگی دربهشت جاوید است، نصیب انسان می‌گردد.

امام صادق (ع) در معنای آیۀ:

وَعَدَ اللهُ الّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ... لَیَسْتخلفَنّهُم فِی الأَرضِ... وَ لَیُبَدّلَنّهُم مِن بَعد خَوفِهِم أَمْنا...

خدا به کسانی که از شما ایمان آورده‌اند... وعده داد که بی‌یقین در روی زمین ایشان را خلیفه کند... و وحشتشان را به امنیت بدل سازد... .

فرمودند:

این آیۀ درباره امام قائم و یارانش نازل شده است.

جامعه در دست مؤمنان قرار می‌گیرد و مؤمنان مرزبانان حق وحقوق همگان‌اند و در برابر خدا و خلق تعهدی ایمانی دارند.

   تاریخ ثبت: 1397/02/05     |     تعداد بازدید:2129 |
جستجو   


 
هر کجا عدل روی بنموده است  نعمت اندر جهان بیفزوده است
«سنائی» 
 


Design: DibaGroup
Powered by DCMS 3.2